Potwierdzenie ważności dokumentów u notariusza.

Posted by

Każdy z nas choć raz stanął przed sytuacją, gdy trzeba było potwierdzić ważność i autentyczność dokumentów rangi państwowej. Jeśli potrzebna jest nam kopia w postaci odpisu określonego dokumentu, możemy oczywiście udać się do punktu ksero, by dokumenty powielić, ale bez stosownej pieczątki potwierdzającej autentyczność, nie będą one miały pełnej mocy urzędowej. Będą po prostu kopią bez wartości. Nikt nigdzie nie przyjmie i nie rozpatrzy tego typu papierów. Co zatem możemy zrobić, gdy potrzebna nam potwierdzona urzędowo kopia odpisu świadectwa ukończenia szkoły średniej, odpis aktu posiadania nieruchomości i inne dokumenty? Trzeba udać się do sprawdzonego i kompetentnego notariusza. A do takich zaliczany być może z całą pewnością notariusz Katowice. Z jego pomocą udaje się przygotować i oznaczyć stosownymi pieczątkami wszystkie dokumenty, jakich tylko na daną chwilę będziemy potrzebowali. Cała procedura oznaczania papierów trwa zaledwie kilka chwil, więc zazwyczaj nie trzeba się obawiać długotrwałego stania w kolejce.

Niby świstek, ale liczy się pieczątka.

Wykwalifikowany notariusz Katowice, po przedłożeniu kopii dokumentów, stawia w widocznym miejscu charakterystyczną, czerwoną lub czarną pieczątkę. Tam literami nieco drobnymi, ale wyraźnymi umieszczony jest napis „Potwierdzam zgodność z oryginałem”. Kilka milimetrów pod tym komunikatem znajduje się specjalnie podkreślone miejsce na własnoręczny podpis, który notariusz Katowice musi zamieścić na pieczątce. I to już właściwie cała filozofia. Często interesanci przychodzą do notariusza z wcześniej powielonymi dokumentami. Oczywiście, zawsze trzeba mieć pod ręką także oryginał, bo bez tego cały proces nie ma sensu. Choć i bywają i tacy notariusze, którzy w kwestii potwierdzania zgodności niektórych dokumentów z oryginałami spuszczają nieco z tonu. Czynią to jednak na własną odpowiedzialność. W momencie, gdy zostanie wykryty błąd w dokumentach – płaci za to nie tylko interesant, ale także notariusz, który potwierdził zgodność błędnych dokumentów.

Wygoda i czas.

Kancelarie notarialne wyposażone są w liczne sprzęty i urządzenia, gdzie też można skopiować dokumenty na miejscu, bez konieczności odwiedzania punktów ksero na mieście. Notariusze są niezwykle sympatycznymi i chętnymi do pomocy ludźmi. Na czas oczekiwania na powielone dokumenty sekretarka lub osoba samodzielnie prowadząca kancelarię notarialną proponuje kawę lub aranżuje krótką pogawędkę, dla podtrzymania kontaktu werbalnego. Tacy już są ludzie pracujący w kancelariach notarialnych – profesjonalizm obsługi klientów stawiają na pierwszym miejscu.

Tworzenie testamentu a wybór notariusza